• Pracovné dni: 10:00 – 17:00
 • .
 • Sobota: Určená na Workshopy
 • .
 • Nedeľa: Zatvorené
 • .
 • diagnostika zloženia tela (svaly, tuk, minerály, voda, metabolizmus atď)
 • rozbor výsledkov diagnostiky
 • konzultácia v dĺžke 30 minút
 • diagnostika zloženia tela (svaly, tuk, minerály, voda, metabolizmus atď)
 • rozbor výsledkov diagnostiky
 • rozbor životného štýlu (stravovanie, pitný režim, relax, spánok, pohybová aktivita atď)
 • konzultácia (60-90 minút) a návrh zmien
 • rozbor a diagnostika výsledkov testov na alergie a intolerancie
 • rozbor stravovacieho denníka a reakcií na rôzne druhy potravín
 • rozbor životného štýlu (stravovanie, pitný režim, relax, spánok, pohybová aktivita atď)
 • konzultácia (60-90 minút) a návrh zmien
 • v prípade potreby zaradená aj:
  • diagnostika zloženia tela (svaly, tuk, minerály, voda, metabolizmus atď)
  • rozbor výsledkov diagnostiky
 • diagnostika zloženia tela (svaly, tuk, minerály, voda, metabolizmus atď)
 • rozbor výsledkov diagnostiky
 • rozbor životného štýlu (stravovanie, pitný režim, relax, spánok, pohybová aktivita atď)
 • konzultácia a návrh zmien
 • vypracovanie jedálnička bez zdravotných obmedzení
 • 1x kontrolná diagnostika (svaly, tuk, minerály, voda, metabolizmus atď)
 • všetky položky Špecializovaného balíka služieb pre alergie, intolerancie, HIT
 • diagnostika zloženia tela (svaly, tuk, minerály, voda, metabolizmus atď)
 • rozbor výsledkov diagnostiky
 • rozbor životného štýlu (stravovanie, pitný režim, relax, spánok, pohybová aktivita atď)
 • konzultácia a návrh zmien
 • vypracovanie jedálnička s prihliadnutím na zdravotné obmedzenia (alergie, intolerancie, diabetes a pod.)
 • 1x kontrolná diagnostika (svaly, tuk, minerály, voda, metabolizmus atď)
 • súčasťou balíka je špeciálny balík služieb
 • analýza stresu
 • sledovanie stravovania
 • úpravy jedálnička podľa požiadaviek
 • spätná väzba
 • kontrolné merania
 • osobné, telefonické, skype, emailové konzultácie
 • súčasťou balíka je špeciálny balík služieb
 • analýza stresu
 • sledovanie stravovania
 • úpravy jedálnička podľa požiadaviek
 • spätná väzba
 • kontrolné merania
 • osobné, telefonické, skype, emailové konzultácie